به گزارش پایگاه خبری امتداد ، حجتی تاکید کرد: همکاری و تلاش مضاعف در وصول مطالبات در مرحله اول و تقویت شبکه فروش برای حرکت در مسیر فروش بیمه های خرد در مرحله دوم می تواند شرکت را در مسیر صحیح قرار دهد .

وی ادامه داد: اصول بنگاه‌داری و نگاه همکاران به مبحث قیمت تمام شده و سودآوری یکی از مواردی است که باید در شرکت نهادینه شده تا با تلاش دسته جمعی مجددا شرکت در مدت کوتاهی به نقطه اوج قبلی بازگردد.

مدیرعامل بیمه رازی در ادامه با معرفی طرح همای رازی برای همکاران افزود: فروش محصول جدید بیمه عمر را (همای رازی) جدی گرفته و ترکیب پرتفوی شعبه را اصلاح نمایید.