براساس این گزارش، ساختمان جدید شعبه سرپرستی استان کردستان بیمه رازی در مساحتی بالغ بر ۱۷۶ متر مربع  در یکی از مناطق اصلی داد و ستد و کسب‌وکار شهر سنندج به بهره‌برداری رسیده و این در حالی است که شرکت بیمه رازی با توجه به پنج چرخش استراتژیک خود توجه ویژه‌ای به شعبه و نماینده‌محوری دارد و در کنار آن بازاریابی هجومی از طریق شعب و نمایندگان را با جدیت پیگیری می‌کند.